.

.

HERROEPINGSRECHT
De consument heeft het recht om zijn herroepingsrecht uit te oefenen. In het bijzonder heeft de consument het recht om elke overeenkomst met Noomite di Oreste Nascimbeni zonder boete en zonder opgave van redenen binnen 100 (honderd) werkdagen na ontvangst van de goederen te herroepen.
PROCEDURE VOOR DE UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT
Het herroepingsrecht wordt uitgeoefend door binnen de hierboven vermelde termijn een schriftelijke mededeling te sturen naar het adres van Noomite of Oreste Nascimbeni info@noomite.com.
Indien de goederen zijn geleverd, moet de klant ze binnen 100 werkdagen na de datum van levering van de goederen terugsturen naar Noomite di Oreste Nascimbeni. De goederen moeten worden geretourneerd aan Noomite di Oreste Nascimbeni, compleet met alle accessoires, gebruiksaanwijzingen en alles wat oorspronkelijk aan de klant werd geleverd, en verpakt in de originele verpakking. Een kopie van de elektronische bestelbon moet aan het geretourneerde product worden gehecht. De kosten voor het terugsturen van de goederen naar Noomite di Oreste Nascimbeni zijn voor rekening van de klant/consument.
Indien het herroepingsrecht door de klant wordt uitgeoefend in overeenstemming met de bepalingen in deze clausule, is Noomite di Oreste Nascimbeni verplicht de door de klant betaalde bedragen voor de aankoop van de goederen terug te betalen.
Zodra het pakket is geretourneerd krijgt u het volledige bedrag minus de kosten die noomoo.shop heeft gemaakt teruggestort (ES: de kosten van verzending naar het buitenland, gratis, tenzij de aankoop met succes is afgerond, en terug, ongeveer 20 euro voor een pakket, 25 euro voor boards of snowboardsets.
Noomite di Oreste Nascimbeni zal in het bijzonder kosteloos overgaan tot het verzenden van de bestelling om de kosten van de terugzending te crediteren binnen 30 (dertig) dagen na de datum waarop zij kennis heeft gekregen van de uitoefening van het herroepingsrecht door de klant. Deze verrichting wordt uitgevoerd via de kredietinstelling die de voor de betaling gebruikte kredietkaart uitgeeft of door het crediteren van het bedrag op de door de klant opgegeven bankrekening.
Noomite di Oreste Nascimbeni behoudt zich het recht voor om elk geretourneerd product te weigeren op een andere manier dan hierboven vermeld, evenals producten waarvoor de klant niet de volledige kosten van de retourzending heeft betaald, of die niet in overeenstemming zijn met de aangegeven methoden en tijden voor de mededeling van de uitoefening van het herroepingsrecht.

----------